Projektbeskrivning

Kund: GE MONEY BANK
Uppdrag: Formgivning och original av 4-sidig folder.